Rekrutacja do projektu „Rodzinna Przystań”

Fundacja „PLAN B”  (Partner Wiodący) w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje projekt „Rodzinna Przystań”.   Cel główny projektu: poprawa...

Rekrutacja do projektu „Rodzinne Więzi”

Fundacja „PLAN B”  (Partner Wiodący) w partnerstwie z Gminą Prudnik, w imieniu której realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku realizuje projekt „Rodzinne Więzi”.   Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 15 rodzin z...

Wigor ma MOC – nowy projekt

Zadanie publiczne „Wigor ma MOC” jest finansowane przez Gminę Niemodlin         Od 1 stycznia 2020 r. Fundacji "Plan B"  powierzono działalność dziennego ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Niemodlinie na podstawie zlecenia realizacji zadania...

FundacjaPlanB FB