Projekt Po-MOC dla rodzin

  Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w partnerstwie z Fundacją „Plan B” i  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie, realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom...
I Forum seniora w Gminie Paczków

I Forum seniora w Gminie Paczków

Współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz Gminy Paczków, w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie oraz Gminą Paczków” I FORUM SENIORA W...
Senior-Aktywny Obywatel

Senior-Aktywny Obywatel

Projekt „Senior­Aktywny Obywatel” w partnerstwie z Gminą Paczków i Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014­2020. Celem głównym realizacji zadania publicznego „Senior­ Aktywny Obywatel”...