Blog

Świadome gotowanie, właściwe odżywianie- kluczem do zdrowia

W projekcie „Rodzinne Więzi” w Prudniku w listopadzie w ramach animacji odbyły się zajęcia mające na celu podniesienie świadomości na temat zdrowia i prawidłowego odżywiania w czasie obniżonej odporności.

Rodziny gotowały pyszną, zdrową i ogrzewającą zupę dyniową.
Powstały również plakaty i rysunki na temat wzmacniania odporności.
Projekt „Rodzinne Więzi” realizowany jest przez Fundację ”Plan B” w partnerstwie

z Gminą Prudnik, której realizatorem jest

https://www.facebook.com/opsprudnik/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 08.01- Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Działanie przeprowadzone w ramach Zadania 4. pkt. C Rodzinne zajęcia kulinarne- przygotowanie wspólnych posiłków.
Fotorelacja dostępna na naszym facebooku; @fundacjaplanb

Post a comment