Blog

Zabawa w gotowanie- konkurs kulinarny

W listopadzie w ramach animacji został przeprowadzony konkurs kulinarny pod nazwą – „zabawa w gotowanie” przygotowany dla uczestników projektu „Rodzinna Przystań”.

Projekt jest realizowany przez naszą Fundację w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski, której Realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Działania przeprowadzone w ramach Zadania 4 Usługi dla rodzin z dziećmi, pkt. C Rodzinne zajęcia kulinarne-przygotowanie wspólnych posiłków.

Post a comment