Blog

Świąteczne wypieki dla każdego

W ramach grudniowych animacji dla uczestników projektu „Rodzinna Przystań”, przeprowadzone zostały zdalne zajęcia kulinarne

Projekt realizowany jest przez naszą Fundację w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski, której Realizatorem jest

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
Rodziny wypiekały, a następnie dekorowały świąteczne pierniczki.
Poza nauką pieczenia Uczestnicy bawiąc się, mogli się wykazać kreatywnością w ozdabianiu swoich wypieków. 🌲
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Zajęcia przeprowadzono w ramach Zadania 4 Usługi dla rodzin z dziećmi, pkt. C Rodzinne zajęcia kulinarne-przygotowanie wspólnych posiłków.
Fotorelacja dostępna na naszym facebooku; @fundacjaplanb

Post a comment