Blog

Eko kosmetyki z dbałością o przyrodę.

W Lutym uczestnicy projektów „Rodzinne Więzi” oraz „Rodzinna Przystań” mieli okazję wziąć udział w ekologiczno-twórczych warsztatach.
W trakcie zajęć stworzyliśmy ekologiczne kosmetyki dla całej rodziny, wspaniałe pachnące mydełka i sole do kąpieli.

Wspaniała zabawa połączona z dbaniem o przyrodę bardzo spodobała się zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Projekty realizowane są w partnerstwie z OPS Prudnik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim. Dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
Zajęcia przeprowadzono w ramach Zadania 4 Usługi dla rodzin z dziećmi, część B
Więcej informacji na facebook @fundacjaplanb