Blog

Ekologiczna rodzina czyli jak być eko na co dzień.

W marcu uczestnicy projektu „Rodzinna Przystań” brali udział w warsztatach przyrodniczych podczas których ćwiczono praktyczne zastosowanie zasad ekologii w codziennym życiu.

Wsparcie prowadzone w ramach Działania 4. Animacje dla rodzin z dziećmi; w projekcie realizowanym w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski, której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.