Blog

Kreatywnie, wiosennie i świątecznie.

Przedświąteczny czas dla uczestników projektu „Rodzinna Przystań” podczas animacji wypełniony był przygotowaniami do radosnej Wielkanocy.
Nasi mali artyści przy asyście rodziców i prowadzącego wyczarowali kolorowe ozdoby, które następnie przyzdabiały świąteczne stoły.

Wsparcie prowadzone w ramach Działania 4. Animacje dla rodzin z dziećmi; część B w projekcie realizowanym w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski, której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.