Blog

Zdrowe słodycze? Tak, to możliwe!

W kwietniu w ramach projektu „Rodzinne Więzi” odbyły się zajęcia warsztatowe z tworzenia zdrowych słodyczy.

To była pyszna alternatywa mniej zdrowych łakoci dla małych i dużych miłośników słodkości.

Projekt realizowany w partnerstwie z OPS Prudnik – Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.01 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Zajęcia przeprowadzono w ramach Zadania 4 Usługi dla rodzin z dziećmi, część C