Fundacja „PLAN B”  (Partner Wiodący)

w partnerstwie z

Gminą Prudnik, w imieniu której realizatorem projektu jest

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku

realizuje projekt „Rodzinne Więzi”.