14 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających trudności weźmie udział w projekcie „Pomyślny wiatr”.