Misja Fundacji

Misja Fundacji

Misja Fundacji Plan B

Działamy głównie na rzecz rozwoju i wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych i Seniorów. Nasze działania dotyczą ponadto przeciwdziałania bezrobociu i wykluczaniu społecznemu, i wspieraniu oświaty i edukacji.