Zadanie publiczne „Wigor ma MOC” jest finansowane przez Gminę Niemodlin         Od 1 stycznia 2020 r. Fundacji "Plan B"  powierzono działalność dziennego ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Niemodlinie na podstawie zlecenia realizacji zadania...