Projekt „Senior­Aktywny Obywatel” w partnerstwie z Gminą Paczków i Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014­2020. Celem głównym realizacji zadania publicznego „Senior­ Aktywny Obywatel”...