Blog

Projekt „Świetlica Łączy Pokolenia” w gminie Nysa

Projekt Świetlica Łączy Pokolenia realizowany przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennym Domem Pobytu w Nysie.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie warunków do zbudowania relacji międzypokoleniowej dwóch grup zróżnicowanych wiekowo: seniorów w wieku 60+ oraz dzieci – wychowanków świetlicy środowiskowej w Nysie. Wszystkie podejmowane działania mają na celu uświadomienie ważności zrozumienia międzypokoleniowego oraz wypracowania sposobów wspólnego dialogu. Pierwszy etap to warsztaty z intermentoringu, wstępnej integracji uczestników. Drugi, to podział na 3 sekcje: artystyczną, kulinarną i komputerowo-dziennikarską. Każdy miesiąc będzie pod szyldem innej kultury świata, podsumowany wieczorkiem taneczno-degustacyjnym. Na comiesięcznym, wspólnym spotkaniu, każda grupa zaprezentuje swoje wyroby, co finalnie ułoży się w jedną opowieść o danym kraju. Zostaną również zorganizowane: integracyjny piknik międzypokoleniowy, wycieczka do wsi tematycznej oraz Festiwal Kuchni Świata jako zwieńczenie projektu. Starsi uczestnicy dysponujący zdolnościami będą przekazywać je młodszym i będą pełnić rolę mentorów organizacyjnych, młodsi zaś – sprawnie poruszający się w świecie cyfrowym będą uczyć starszych wyszukiwania cennych informacji, przepisów kulinarnych itp.

Zaplanowano również zajęcia z modułu Zdrowie/Uroda, pokazujące jak dbać o aktywność fizyczną – dla seniorów gimnastyka ruchowa – zdrowy kręgosłup, dla wychowanków crossfit kids, a także ciekawe prelekcje z ratownikiem medycznym, wizażystą. Każdy starszy uczestnik będzie miał możliwość skonsultowania swojego jadłospisu z dietetykiem wraz z pomiarem składu ciała. Zostaną przygotowane posiłki tradycyjne, a także po metamorfozie – w wersji light.

 

Projekt podejmuje ważną obecnie tematykę, przyczynia się do scalenia dwóch, jakże odmiennych poglądowo, grup. Należy podkreślić, że zarówno dzieci jak i osoby starsze, potrzebują nauki poprzez zabawę, integrację oraz wspólnego tworzenia. Dlatego produktami finalnymi będą: fotoksiążka oraz krótkometrażowy film, który zwieńczy wspólne zmagania. Oba produkty będą narzędziami promującymi współpracę międzypokoleniową w lokalnym środowisku. Jest to projekt pilotażowy w Gminie Nysa.

Zapraszamy seniorów do zgłaszania chęci swojego udziału. Kwestionariusze do pobrania w Dziennym Domu Pobytu i Świetlicy Środowiskowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Post a comment