Blog

„Wigor ma MOC”

Od 1 stycznia 2020 r. Fundacji „Plan B”  powierzono działalność dziennego ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Niemodlinie na podstawie zlecenia realizacji zadania publicznego przez Gminę Niemodlin.

W placówce świadczony jest zakres usług obejmujący w szczególności usługi:

– socjalne, w tym opiekuńcze ( udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego) i jeden gorący posiłek,

– edukacyjne,

– kulturalno-oświatowe,

– aktywności ruchowej lub kinezyterapii,

– sportowo – rekreacyjne,

– aktywizujące społecznie ( w tym wolontariat międzypokoleniowy),

– terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej.

Zapewnienie w/w zakresu usług jest znaczącym ułatwieniem dla codziennego funkcjonowania osobom starszym zamieszkującym gminę Niemodlin, daje możliwości rozwoju pasji i zainteresowań, zapobiega izolacji społecznej i marginalizacji osób starszych poprzez dostęp do usług społecznych, z których na co dzień nie mają możliwości korzystać z racji niskich świadczeń emerytalnych/rentowych.

Zadanie publiczne pn.  „Wigor ma MOC” jest pewnym etapem działań Fundacji w długofalowej perspektywie tworzenia sieci społecznych oparcia dla seniorów i odpowiada na rosnący problem starzejącego się społeczeństwa.

Post a comment