Blog

„Seniorzy mają MOC!- rozwój usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych w gminie Niemodlin”

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu Seniorzy mają MOC!, realizowanego w Gminie Niemodlin.

– rozwój usług społecznych i opiekuńczych dla osób starszych w gminie Niemodlin” w partnerstwie z Gminą Niemodlin i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie

Projekt współfinansowany jest ze środków ASOS ( Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020).

Umożliwia lub rozszerza dostęp do środowiskowych usług społecznych i opiekuńczych dla osób, którym jest to ograniczone.
Tworzy warunki umożliwiające osobom starszym/niesamodzielnym o ograniczonej sprawności jak najdłuższe pozostanie w lokalnej społeczności poprzez zainicjowanie działań w zakresie samopomocy i samoorganizacji środowiska lokalnego i dostosowanie możliwości wsparcia adekwatnie do wieku, ograniczeń i specyficznych potrzeb.

Jednocześnie rozszerza dotychczasowe usługi realizowane dla uczestników w prowadzonym przez Fundację Dzienny Dom Senior+ w Niemodlinie.

W ramach realizowanych działań oferujemy bezpłatnie usługi poradniczo- doradcze, opiekuńcze, edukacyjne oraz rekreacyjno- sportowe

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Dziennego Domu Senior + w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, tel. 732 920 839 e- mail: ddsenior.niemodlin@gmail.com lub u pracowników socjalnych OPS w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, tel. 77 460 79 45 (wew.1)

Post a comment