Blog

Oferta pracy w „Dziennym Domu Senior+” w Niemodlinie

Ogłaszamy nabór na stanowisko animator/terapeuta zajęciowy w „Dziennym Domu Senior+” w Niemodlinie.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe preferowane kierunki pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, turystyka i rekreacja itp. ) lub średnie z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie animowania zajęć ( np. szkoła policealna Terapeuta Zajęciowy),
 2. min. 12 – miesięczne doświadczenie w organizowaniu zajęć dla osób starszych,
 3.  korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, empatia, nieposzlakowana opinia.
 2. umiejętności manualne,
 3. umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
 4. mile widziane uprawnienia do prowadzenia terapii zajęciowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:        

 • prowadzenie systematycznych zajęć aktywizujących osoby starsze poprzez rozwijanie zainteresowań, realizacja różnych form terapii zajęciowej (arteterapii, choreoterapii), aktywne spędzanie wolnego czasu, inicjowanie działalności grupy samopomocowej, animowanie wspólnych wyjść i spotkań zapobiegających poczuciu izolacji społecznej,
 • współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, których celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego,
 • prowadzenie prelekcji w zakresie zdrowego żywienia, profilaktyki chorób,
 • poradnictwo w sprawach socjalno-bytowych, finansowych i prawnych lub pomoc w uzyskaniu odpowiedniego wsparcia,
 • prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań , w tym : tygodniowe plany zajęć, programy pracy domu, dziennika zajęć itp.
 • inne polecenia Kierownika nadzorującego „Dzienny Dom Senior+”.

  Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Plan B” w celu przeprowadzeniu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 2. list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16.12.2021 r. na adres mailowy : fundacjaplanb@gmail.com lub w biurze Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18 b, 48-303 Nysa.