Blog

Kursy kompetencji rodzicielskich w Nysie!

Rodzicem jest się przez całe życie. To trudna rola, która wymaga nie lada wysiłku i reagowania na bieżące problemy. Często jednak nie zostaliśmy wyposażeni w odpowiednie narzędzia oraz umiejętności, by świadomie wychowywać dzieci. To niezwykle ważne, by aktywnie wspierać i odpowiadać na ich potrzeby. Dzięki temu lepiej funkcjonują, uczą się samodzielności, rozwiązywania problemów i są przygotowane do radzenia sobie w dorosłym życiu.

Kurs kompetencji rodzicielskich został oparty na metodzie wychowawczej Pozytywnej Dyscypliny, co pomaga rodzicom rozwijać potrzebne umiejętności oraz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie:

 • budowania relacji z dzieckiem opartej na bliskości, szacunku i empatii,
 • poprawnej komunikacji w rodzinie,
 • sprzyjaniu prawidłowemu rozwojowi dziecka,
 • budowania wewnętrznej motywacji dziecka oraz innych przydatnych umiejętności życiowych,
 • rozumienia trudnych zachowań,
 • stawiania granic,
 • negatywnych konsekwencjach kar/gróźb/krzyków/szlabanów,
 • kontrolowania emocji w trudnych rodzicielskich sytuacjach.

Podczas kursu uczymy rodziców, jak rozumieć emocje, dostrzegać potrzeby swoje i dziecka. Dodatkowo wyposażymy ich w praktyczne i łatwe narzędzia, które mogą stosować na co dzień w trudniejszych sytuacjach – bez kar i awantur.

Kurs jest zgodny z najnowszą wiedzą psychologiczną. Po ukończeniu wystawiamy zaświadczenia.

Kurs obejmuje 3 dni (łącznie 25 godzin):

 • I termin: 29-31 lipca 2022
 • II termin: 23-25 września 2022
 • III termin: 18-20 listopada 2022

Kurs odbędzie się po zebraniu grupy minimum 6 osób.

Cena: 400 zł za osobę; 650 zł pary (możliwość płatności w ratach)

Miejsce: Pracownia Rozwoju Rodziny (Nysa, ul. Rodziewiczówny 15)

Dla kogo:

 • dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi,
 • dla rodziców objętych zaleceniem sądowym,
 • dla rodziców objętych nadzorem kuratora.

Program kursu:

 1. Jak wychować dziecko z szacunkiem?

O postawie rodzicielskiej pełnej szacunku, współpracy, jak i uprzejmości i stanowczości jednocześnie. O umiejętnościach życiowych i społecznych oraz najczęstszych wyzwaniach rodzicielskich.

 1. Wychowanie to tylko czubek Góry Lodowej

O „trudnych” zachowaniach dzieci i o przekonaniach, które za nimi stoją.

 1. Jak relacje w rodzinie wpływają na dziecko?

O wpływie, jaki mają na dziecko relacje rodzinne oraz funkcjonowanie rodziny. Spotkania rodzinne jako skuteczne Narzędzie Rodzicielskie.

 1. Relacja i metody wychowawcze

Jak budować bliskość i zaufanie zamiast dystans i wrogość. Konsekwencje tradycyjnych kar i narzędziach, które mogą je zastąpić.

 1. Emocje i potrzeby

O zaspakajaniu fundamentalnych potrzeb dziecka.

 1. Neurobiologiczne podstawy zachowania dziecka

Nauka o rozwoju dziecka oraz o budowie i funkcjonowaniu mózgu.

 1. Jak zapanować nad złością dziecka?

O sposobach radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach z dziećmi.

Prowadząca: Paulina Sobek, pedagog rodzinny z wieloletnim stażem w pracy na rzecz rodzin z trudnościami w wychowywaniu, w tym także deficytami rozwojowymi, specjalista poradnictwa rodzinnego, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, członek Positive Discipline Association. Prowadzi liczne konsultacje indywidualne dla rodziców i warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich. Wspiera także dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, szkolnym.

Skontaktuj się z nami: 667 397 171