Fundacja „Plan B”  w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „Parasol” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie w ramach realizowanego projektu

„Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

działanie   8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

celem dokonania udokumentowania rozeznania rynku upublicznia zapytanie ofertowe.

zap nr 7- przej (pobierz)

Nysa, dnia 20 lipca 2016 r.

„Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępnhttp://fundacjaplanb.pl/wp-content/uploads/2020/11/zap-nr-7-przej.7zości wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

działanie   8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

celem dokonania udokumentowania rozeznania rynku upublicznia zapytanie ofertowe.

ZAP.6-COA (2) (pobierz)

Nysa, dnia 18 lipca 2016 r.

Fundacja „Plan B”  w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „Parasol” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie w ramach realizowanego projektu

„Po – MOC dla rodzin – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze.”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

działanie   8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

celem dokonania udokumentowania rozeznania rynku upublicznia zapytania ofertowe.

ZAP.1-DZ (1)

ZAP.2-DO

ZAP.3-PR

ZAP.4-TP

ZAP.5-UZAL

Nysa, dnia 30 czerwca 2016 r.