Pracownia powstała w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń na mapie Nysy, by towarzyszyć wam na trudnej ścieżce świadomego wychowywania dzieci. W przyjaznej atmosferze, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, chcemy inspirować do zmiany, pokazać, że rodzicielstwo może być pełne szacunku i empatii.

Naszym celem jest holistyczna pomoc w rozwoju, tak aby:
  wspierać i wzmacniać relacje między rodzicami a dziećmi,
  rozpoznawać problemy emocjonalne i trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,
  zachęcać do twórczych zajęć, uwzględniając naturalny potencjał dzieci.

Nasza Pracownia to jedyne miejsce na lokalnym rynku, będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby. Jako jedyni w regionie bazujemy w pracy na metodzie Pozytywnej Dyscypliny, opartej na wzajemnej miłości i szacunku oraz Smyko-multisensoryce, która wspomaga indywidualny rozwój dziecka, uwalniając jego naturalny potencjał i kreatywność.

Chcemy wspólnie eksperymentować i szukać rozwiązań, które pomogą w codziennych problemach. Z naszą pomocą zbudujesz zdrowe rodzinne więzi i skuteczną komunikację. Pokażemy ci kreatywne podejście do rodzicielstwa, dzięki któremu lepiej zrozumiesz świat dzieci i zbudujesz satysfakcjonującą relację. Misją Pracowni Rozwoju Rodziny jest aktywne wspieranie i towarzyszenie ci w tym procesie. Dzięki naszej pomocy świadome podejścia do rodzicielstwa stanie się twoją pasją.

Zobacz ofertę Pracowni Rozwoju Rodziny

Poznajcie nas bliżej i rozgośćcie się na dłużej

Pracownia Rozwoju Rodziny
ul. Rodziewiczówny 15
tel. 667 397 171