Świetnie zorganizowana, dobry słuchacz, potrafi szybko znaleźć sposób na poradzenie sobie z problemami.